Kilometrówka wystarcza na coraz mniej kilometrów

Aby móc korzystać z firmowego samochodu również po pracy, osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą założyć i prowadzić ewidencję przebiegu. Znane przysłowie mówi, że każdy kij ma dwa końce i świetnie sprawdza się ono w tej sytuacji – użytkując firmowe auto także prywatnie, nie można bowiem wliczyć w koszty wszystkich wydatków związanych z jego użytkowaniem.

Prywatne auto w służbie firmy

    Jak wspomniano powyżej przepisy wymagają, aby dla samochodu, który nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych przedsiębiorca prowadził zestawienie przebiegu pojazdu. (Obowiązku  takiego nie mają podatnicy stosujący ryczałt samochodowy.) Powinno ono zawierać m. in. trasę, liczbę przebytych kilometrów oraz cel każdego służbowego wyjazdu. To jaką dokładnie kwotę będzie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu zależy od liczby przejechanych kilometrów, samego samochodu oraz przypadającego na niego limitu. Zestawienie poniżej prezentuje stawki w zależności od rodzaju pojazdu.

kilometrówka

Trzeba liczyć się z tym, że fiskus może chcieć sprawdzić, jakie opłaty zostały w rzeczywistości poniesione. Przedsiębiorca powinien więc być przygotowany, aby w razie potrzeby udokumentować wpisane koszty odpowiednimi fakturami lub rachunkami. Do takich wydatków można zaliczyć na przykład zakup paliwa, opłaty za autostrady, parking, składki na ubezpieczenie czy niezbędne naprawy pojazdu.

Limity bez zmian, od 7 lat

    Warto dodać, że powyższe stawki nie zmieniły się od 2007 roku, choć od tego czasu już kilkakrotnie zapowiadano ich wzrost. Wyższe stawki oznaczają wyższe koszty prowadzenia działalności, a więc i niższe podatki, to z kolei przekłada się na mniejsze dochody trafiające do budżetu. W związku z tym w najbliższym czasie nie należy się spodziewać podniesienia wartości przeliczników przypadających na 1 km. Wymówka bowiem pozostaje od 7 lat ta sama – wciąż nie najlepsza kondycja gospodarki, która sprawia, że kolejni ministrowie finansów muszą dmuchać i chuchać na budżet. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym samym czasie koszty użytkowania samochodów ponoszone przez przedsiębiorców znacznie się zwiększyły.

Dział Analiz Księgowych

MACC Partner Sp. z o.o.