Rekordowy wzrost obrotów na rynku sztuki

Po raz pierwszy został zanotowany wyraźny wzrost sprzedaży dzieł na rynku sztuki- obroty wyniosły ponad 15 mld dol. W stosunku do ubiegłego roku była to różnica 26%, natomiast biorąc pod uwagę poprzednią dekadę to wzrost wynosił 300%.

Rynek sztuki rozwija się bardzo energiczne, a największe wartości zanotowano na rynku chińskim , który pod tym względem stanowi połowę wartości na rynku światowym.   Ubiegły rok był także rekordowym pod względem sprzedanych dzieł sztuki. Łączna ich wartość wyniosła 15,2 mld dol. Również w tym roku sprzedano największą ilość dzieł, których wartość była wyższa niż 1 mln dol.

W roku 2014 zlicytowano także największą ilość prac Andy’ego Warhola na sumę 560 mln dol.

W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej istnieje tradycja licytowania dzieł sztuki i właśnie w tych miejscach znajduje się najwięcej kolekcjonerów, którzy biorą udział w tego typu transakcjach.